Luistelijan vanhemmalle

Vanhempien tehtävä:

  • Kuljettaa luistelijat harjoituksiin ajallaan.
  • Osallistua talkootyöhön seuran järjestämissä kilpailuissa, näytöksissä ja muissa tapahtumissa.
  • Huolehtia luistelijan riittävästä ravinnosta ja levosta.
  • Kilpailu- ja näytöspukujen hankinta ja/tai koristelu valmentajan ohjeiden mukaisesti.
  • Luistelijan varusteiden huoltaminen.
  • Luistelijan sitouttaminen harrastukseen koko kauden ajaksi.
  • Antaa valmentajalle työrauha, luottaa valmentajan ammattitaitoon ja tukea valmennuksen toimintaa.
  • Luoda ilmapiiri, jossa luistelijoita kannustetaan; iloitaan onnistumisista ja hyväksytään myös epäonnistumiset -koko ryhmän/joukkueen osalta.
  • Varmistaa, että luistelijalla on harrastus- ja kilpailutoiminnan kattava vakuutus.

Ilmoittautuessaan kilparyhmiin ja kilpaileviin joukkueisiin luistelija sitoutuu kyseisen kauden harjoitteluun Uplakers Taitoluistelussa.

Taitoluistelujaosto järjestää useita tapahtumia, jotka tuovat iloa omille luistelijoillemme ja lisäävät seuran näkyvyyttä. Tapahtumien lisäksi osallistutaan useisiin talkoisiin varainkeruuhengessä ja nämä edellyttävät talkootyötä. Järjestämme kauden aikana myös varainhankintatapahtumia joihin luistelijoiden perheet osallistuvat.