Helmet

Helmet ovat harrasteryhmän nuoremmat luistelijat. 

Ryhmässä luistelee 7-10 -vuotiaita lapsia. Ryhmän tavoitteena on perusluistelutaidon kehittäminen sekä luisteluilon löytäminen. 

Ryhmässä tutustutaan taitoluistelun yksöisyppyihin, piruetteihin sekä liukuhin ja askeleisiin leikkiä unohtamatta. Ryhmässä saadaan myös maistiaisia muodostelmaluistelusta. 

Luistelija voi valita harjoitteleeko kerran vai kaksi kertaa viikossa. Kerran viikossa harjoittelu tapahtuu lauantaisin.