Spicy Lakers

Spicy Lakers harjoittelee keskimäärin 4 jäätuntia viikossa, johon sisältyy sekä muodostelma- että tekniikkaharjoittelua. Harjoittelurutiiniin kuuluu myös monipuolisia oheisharjoituksia niin ohjatusti kuin omatoimisestikin. Oheishajoitteluun sisältyy tanssitunti kerran viikossa. Joukkue osallistuu säännöllisin väliajoin fyysisen kehittymisen seurantaan. Joukkueessa luistelevilta edellytetään korkeaa motivaatiota ja sitoutumista valmennuksen suunnittelemaan harjoitusrutiiniin, sinnikkyyttä kehittyä yksilötaidoissa edelleen sekä halua edistää omalta osaltaan mukavaa ilmapiiriä joukkueessa.

Joukkue kilpailee sarjassa Kansalliset Juniorit.

Valmennusvastuu

Kaisa Kauhanen  

Yhteystiedot

spicylakers@uplakers.fi

muodostelma@uplakers.fi