Alkeisryhmät

Alkeisryhmiämme ovat Kehitysryhmät, joissa luistelee pääosin alle kouluikäisiä lapsia, jotka harjoittelevat taitoluistelua 2-3 kertaa viikossa. 
Jääharjoitusten yhteydessä on oheisharjoituksia, joissa kehitetään monipuolisesti lasten liikunnallisia taitoja.