Uplakers Taitoluistelu on valittu Vuoden Taitoluisteluseuraksi

27.4.2023

Suomen Taitoluisteluliitto on valinnut Vuoden Taitoluisteluseuraksi Uplakers Taitoluistelun. Vuoden teemat olivat innovatiivisuus ja vastuullisuus.

Vuoden Taitoluisteluseura - palkinto on meidän kaikkien yhteinen palkinto. 

Palkinnon myöntämisen perusteissa nousivat esiin mm.seuraavat asiat:

INNOVATIISUUDEN NÄKÖKULMA:
Seurassa on luotu omat Meidän Urheilu - kehitysprosessiin liittyvät laatulupaukset ja aukikirjattu ne mahdollisimman tarkasti, jotta kaikki seuratoiminnassa mukanaolevat tietäisivät, mihin yhdessä pyritään. Lähtökohtana on myönteinen ja turvallinen ilmapiiri. Pedagogista otetta korostetaan kaikessa. 

Uplakers Taitoluistelussa suunnittelu lähtee rohkeudesta olla innovatiivinen ja kulkea omaa polkua - ratkaisut pohjautuvat siihen, mikä sopii seuran arvomaailmaan ja toimintaympäristöihin. Seurassa tehdään myös erittäin tiivistä yhteistyötä yksinluistelun ja muodostelmaluistelun välillä - toimintatapoja ja tavoitteita pohditaan tiimeillä yli lajirajojen. Tavoitteena on, että luistelija perheineen voi luottaa siihen, että luistelijalle löydetään hänen taidoilleen, motivaatiolleen ja arkikokonaisuuteensa sopiva tapa edetä ja nauttia taitoluisteluharrastuksesta mahdollisimman pitkään. Kun vaatimustaso on asetettu lapselle ja nuorelle sopivaksi lämminhenkisessä ja turvallisessa ympäristössä, tukee se samalla itsetunnon kehitystä.

Uplakers Taitoluistelussa on paljon pohdittu sitä, miten monipuolisuus voitaisiin rakentaa lajiharjoittelun sisään. Paljon puhutaan siitä, että lasten ja nuorten erikoistuessa vain yhteen lajiin, on monipuolisuus vaarassa kärsiä. Seurassa tavoittellaan vahvasti sitä, että perusliikuntataidot sekä mahdollisimman monipuolinen urheilu ovat mukana lajiharjoittelun rinnalla ja sisällä aina lapsuusvaiheesta tavoitteelliseen kilpaurheiluun asti. Harjoitteluun on otettu mukaan esimerkiksi voimistelua, tanssia, yleisurheilua ja jalkapalloa - yhteistyötä tehdään eri lajien ammattilaisten kanssa.

Uplakers Taitoluistelussa on tällä kaudella kehitetty luistelijoille omat psyykkisen valmennuksen äänitteet, joiden avulla luistelija pystyy valmistautumaan ja palautumaan kilpailusuorituksistaan. Yhteistyö on aloitettu UTHA Tampereen kanssa. UTHA on henkisen terveyden keskus, joka tarjoaa moniammatillista osaamista henkisen terveyden edistämiseksi. Valmentajia on myös koulutettu Mieli ry:n koulutusten avulla.

VASTUULLISUUDEN NÄKÖKULMA:
Seurassa otetaan vastuullisuus huomioon jokapäiväisessä toiminnassa ja valmentamisessa. Jokainen luistelija kohdataan yksilöllisesti ja huomioidaan hänen valmennukselliset tarpeensa. Jokaiselle luistelijalle mietitään ja mahdollistetaan oma luistelijanpolkunsa, joka veisi harrastamista ja liikkumista mahdollisimman kauaskantoisesti eteenpäin ja muodostaisi aikuisuuteen kestävän elämäntavan.

Uplakers Taitoluistelu kouluttaa valmentajiaan säännöllisesti ja huolehtii myös heidän hyvinvoinnistaan. Koulutus ja uusien asioiden oppiminen ovat osa työhyvinvointia. Viimeisimpänä valmennus on käynyt Mieli ry:n koulutuksia, joiden avulla huomioidaan entistä paremmin lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi fyysisen hyvinvoinnin lisäksi.

Seurassa koetaan tärkeäksi myös valmennuksen keskinäinen keskusteluyhteys. Valmentajia kannustetaan keskustelemaan erilaisista valmennusmenetelmistään, pyytämään palautetta tunneistaan ja mentoroimaan nuorempia ohjaajia ja valmentajia. Valmentajat myös keskustelevat luistelijoiden valmennustarpeista ja pohtivat yhdessä keinoja erilaisten valmennusmetelmien toimivuudesta ja käyttämisestä.

Suomen Taitoluisteluliiton Seuraseminaarin iltagaalassa Vuoden Taitoluisteluseura -palkintoa olivat noutamassa Nina Tuominen (toinen vasemmalta) ja Heli Lapinkoski (keskellä). Kuvassa vasemmalla STLL puheenjohtaja Jouko Pitkänen, toinen oikealta STLL Koulutus- ja seuratoiminnan kehittäjä Sanna Vuorinen ja oikealla STLL seuratoiminnan kehittäjä Teemu Hintikka.