Koronaohjeistus

Taitoluistelujaosto seuraa ja noudattaa aktiivisesti Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL), Opetus- ja kulttuurimisteriön (OKM), lajiliittojen, Suomen hallituksen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ohjeistusta.


Noudata aina hyvää käsihygieniaa ja tule reeneihin vain terveänä.


Koronaohjeita ja suositukset:

Pirkanmaan hyvinvointialueen sivulle