Muodostelmaluistelu

Muodostelmaluistelu on taitoluistelun joukkuelaji, jossa jäällä luistelee kerrallaan 12-24 luistelijaa muodostaen erilaisia kuvioita. Tavoitteena on luistella yhdenaikaisesti ja yhdenmukaisesti luoden mahdollisimman puhtaita ja selkeitä kuvioita ja sujuvia siirtymiä elementistä toiseen.

Seurassamme on mahdollista harrastaa muodostelmaluistelua eri tasoilla. Tällä kaudella muodostelmaluistelujoukkueita on neljä:

Tulokassarjassa kilpaileva Tiny Lakers 

Kansallisissa Noviiseissa kilpaileva Shiny Lakers

Kansallisissa Junioreissa kilpaileva  Spicy Lakers

Aikuisten joukkue Misty Lakers.